Sürekli Araştırıyoruz…

 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği

 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği

Bu yazımızda bağışıklık sisteminin viral solunum yolu ile olan bağlantısını vitamin, mineral ve diğer takviyeler açısından ele alacağız.

İlgili Ürün: Doctor’s Best, Vitamin D3

Bağışıklık Sistemi ve Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği

Bağışıklık Sistemi ve Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği

Hemen başlayalım…

D vitamini

 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği - Viral Solunum Üst Yolları İçin Hangi Vitamin - Solargezi - Sözlük - Forum

Mesala Güney Kaliforniya Muayenehanemde, hastaların yüzde 80’inde D vitamini eksikliği var. Daha az güneşli iklimlerde insidans daha yüksektir. Hastalarıma rutin olarak D vitamini takviyesini doktor tavsiyesi ile araştırmasını öneririm. Birazdan aşağıda belirteceğimiz gibi D vitaminin viral solunum üst yolları ile ilgili bağlantısı var.

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde 2019 yılında yapılan bir araştırma, kan D vitamini düzeyi yüksek olanların, D vitamini kan düzeyi düşük olanlara kıyasla Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları için daha düşük risk altında olduğu sonucuna varmıştır. 

British Medical Journal’da 2017 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, yaşları bebeklerden 95 yaşına kadar değişen 11.321 katılımcıyı içeren 25 randomize kontrollü çalışmayı değerlendirdi.

Toplamda, D vitamini takviyesi, üst solunum yolu enfeksiyonu riskini yüzde 12 azalttı. D vitamini kan seviyeleri 25 nmol/L’nin (10 ng/dl) altında olanlar en büyük faydayı fark ettiler ve takviye edildiklerinde enfeksiyon oranında %70’lik bir azalma gördüler. D vitamini düzeyi 25 nmol/L (10 ng/dl) üzerinde olan hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarında %25 azalma görüldü. Bağışıklık Sistemi ve Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi tarafından baktığımızda d vitaminin her yerde önemi olduğu gibi, solunum yolu enfeksiyonunda önemi ve yeri büyüktür.

Çinko

 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği - Viral Solunum Üst Yolları İçin Hangi Vitamin - Çinko Solargezi - Sözlük - Forum

Daha önceki blog yazımızda bahsettiğimiz gibi. Çinko; dünyada eksikliği görülen minerallerden biridir.  Çünkü yaşlandıkça çinko gibi önemli minerallerin emilimi bozulabilir. DSÖ veya Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun üçte birine kadar Çinko eksikliği olduğunu tahmin ediyor. Ek olarak, çinko içeren gıdaların zayıf diyet alımı veya rutin alkol alımı da kronik olarak düşük çinko seviyelerine neden olabilir. Çinko eksikliği, diğer sorunların yanı sıra artan enfeksiyon riski ile ilişkilidir.

British Journal of Clinical Pharmacology’de 2016 yılında yapılan bir araştırma, “soğuk algınlığı hastalarının soğuk algınlığı tedavisi için çinko pastilleri denemeye teşvik edilebileceği” sonucuna varırken, 2017 yılında yapılan bir çalışma, “soğuk algınlığı hastalarına çinko pastilleri 24 saat içinde denemeleri talimatı verilebilir” sonucuna vardı. semptomların başlangıcı.”

Başka bir 2017 çalışması, hem çinko glukonat pastillerin hem de çinko asetat pastillerin eşit derecede etkili olduğunu gösterdi.

Son olarak, Journal of Immunology Research’te 2018 yılında yapılan bir çalışma, çinko eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ve istilacı patojenlere karşı optimal bir bağışıklık tepkisi elde etmek için çinkoya bağımlı proteinlerin gerekli olduğunu gösterdi. Bağışıklık sistemi açısından solunum yolu enfeksiyonlarında çinkonun da önemi büyüktür.

Mürver

 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi ve Vitamin Desteği - Viral Solunum Üst Yolları İçin Hangi Vitamin - Mürver Solargezi - Sözlük - Forum

Çiçekli bir bitki olan Mürver; (Sambucus sp.) dünyanın her yerindeki yerli halklar tarafından yüzlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Son yıllarda mürverin popülaritesi arttı.

2016 yılında yapılan bir araştırma, mürverin havayolu yolcularında soğuk algınlığı semptomlarının süresini azaltabileceğini gösterdi. Bağışıklık Sistemi ve Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisinde mürverinde yeri ve önemi büyüktür.

Tıpta Tamamlayıcı Tedaviler’de 2019 yılında yapılan bir araştırma 180 katılımcıyı değerlendirdi.

Mürverin üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarını önemli ölçüde azaltabileceğini buldular. “Bu bulgular, viral enfeksiyonlara bağlı üst solunum yolu semptomları için yanlış antibiyotik kullanımına bir alternatif ve rutin soğuk algınlığı ve grip vakaları için reçeteli ilaçlara potansiyel olarak daha güvenli bir alternatif sunuyor” sonucuna vardılar.

Son olarak, 2001 yılında yapılan bir çalışma ve 2002 yılında yapılan bir çalışma, mürverin bağışıklık sistemi tepkisini güçlendirmedeki faydasını gösterdi.

Bağışıklık Sistemi ve Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu İlişkisi

Bu başlığımızda viral solunum yolu enfeksiyonu için bağışıklık sisteminin güçlenmesini adına bazı bilgi paylaşımı yaptık. Tavsiye niteliği ve değeri taşımaz.

Konu başlıklarında iherb supplument link yönlendirmesi vardır. Doktor reçeteniz var ise bu ürünleri yurtdışından (iherb üzerinden) getirmeniz mümkündür.

Referans / Kaynak