Sürekli Araştırıyoruz…

Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi

Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi

Magnezyumun İşlevi

Sağlığımızı korumak için gerekli olan tüm minerallerden ziyade magnezyum minerali çok göz ardı edilmemelidir. Vücut magnezyumu çeşitli şekillerde kullanır. Kas fonksiyonunda ve sinir iletiminde rol oynar ve 300’den fazla enzimatik reaksiyonda katalizör görevi görür.

Hücresel enerji üretimi ve kullanımının merkezidir. Ek olarak mineral, protein, deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) sentezlenmesinde rol oynar.

Magnezyum Eksikliği ve Alzheimer, Migren İlişkisi

Magnezyum Eksikliği ve Alzheimer, Migren İlişkisi - Solargezi - Forum - Sözlük

Magnezyum üzerine yapılan araştırmalar, kan basıncını düşürmeye, kan şekeri dengesini iyileştirmeye ve kalp çarpıntısını azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Düşük mineral seviyeleri kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer hastalığı, migren ve baş ağrıları, dikkat dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve depresyon ile ilişkilendirilmiştir. Genel olarak, magnezyum eksikliği, kronik hastalıkları da kapsıyan ve buna katkıda bulunan, azalmış antioksidan durum ve artan kronik inflamasyon ile ilişkilidir.

Bilişsel Sağlıkta Magnezyumun İşlevi

Bilişsel Sağlıkta Magnezyumun İşlevi - Ruh sağlığı ve magnezyum - Solargezi - Forum

Magnezyumun vücuttaki sayısız işlevi göz önüne alındığında, magnezyumun ruh sağlığında rol oynaması şaşırtıcı olmamalıdır. Kanıtlar, beyin hücrelerinin içindeki magnezyum seviyelerinin doğrudan enerji üretimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Beyin hücreleri uygun miktarda enerji üretemediğinde, magnezyum seviyeleri genellikle düşüktür. Migren atakları sırasında hastalarda düşük seviyeler bulunduğundan, bu durum migren vakalarını doğrudan etkileyebilir. B2 vitamini (riboflavin), CoQ10 ve melatonin gibi, araştırmalar da magnezyum takviyesi ile migrende bir azalma bulmuştur.

Nörotransmiterler

Beyin hücrelerinde enerji üretiminin ötesinde magnezyum, serotonin, gama-aminobütirik asit (GABA) ve glutamat devresi dahil olmak üzere çok sayıda nörotransmiter sisteminde de önemli bir rol oynar.

Serotonin

Serotonin genellikle “iyi hisset” nörotransmitteri olarak düşünülür. Çoğu standart antidepresan ilaç, serotonini hedefler ve serotonin düzeylerini artırmak için geri alımını bloke eder.

Bununla birlikte, diğer yaklaşımlar da serotonin fonksiyonunu etkileyebilir. Magnezyumun serotonin aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca ilgili magnezyum formları ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Gaba

GABA; beyin aktivitesini yavaşlatan birincil nörotransmitterdir. Stresli veya endişeli kişiler için GABA aktivitesini artırmak yardımcı olabilir. İlginç bir şekilde, magnezyum, GABA reseptörlerinin bir alt kümesini doğrudan aktive eder. Bu, aşırı aktif beyin fonksiyonunu yavaşlatarak anksiyolitik etkiler sağlamaya yardımcı olabilir.

Glutamat

Serotonin ve GABA’dan daha az tanıdık olsa da, eksitatör nörotransmitter glutamatın, depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, şizofreni ve obsesif-kompulsif bozukluk dahil olmak üzere çok sayıda zihinsel sağlık durumunda rol oynadığı varsayılmıştır. Glutamat, beyin hücrelerinin içindeki kalsiyum seviyelerini artırarak nörotransmisyonu artırır . Bu, beyin hücrelerini bir “saç tetiğine” koyar, böylece daha sık ateşlenirler.  Glutamat aşırı ise, çok fazla kalsiyum hücreyi taşarak “eksitotoksisiteye” ve hücre ölümüne neden olabilir.

Ve burada yine magnezyum, zihinsel sağlık ve beyin işlevinde potansiyel olarak başka bir hayati rol oynayabilir. Magnezyum, glutamat aktivitesinde bir kırılma görevi görür. Magnezyum önemli miktarlarda mevcut olduğunda, aşırı glutamattan kaynaklanan eksitotoksisiteyi önlediği gösterilmiştir.

Magnezyum İle İlgili Diğer Nöroprotektif Etkiler

Araştırma, magnezyumun beyni korumaya yardımcı olabileceği diğer yolları ortaya çıkarmaya başlıyor. Eksitotoksisiteyi azaltmanın yanı sıra, magnezyum doğrudan anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve antioksidan durumunu iyileştirir.

Bu nöroprotektif etkilerin, risk altındaki erken doğmuş bebeklerde beyin hasarını önlemenin güvenli ve uygun maliyetli bir yolu olduğu kanıtlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, çok erken doğan çocuklarda beyin hasarını ve sakatlığı azaltmak veya önlemek için intravenöz magnezyum önermektedir.

Belirli Ruh Sağlığı Koşullarında Magnezyum

Magnezyumun beyni nasıl etkilediğini anlamak çok önemli olsa da, etkilerin belirli zihinsel sağlık koşullarına yardımcı olacak kadar önemli olup olmadığını sormaya değer. Neyse ki, araştırma, depresyon, anksiyete, DEHB ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere çeşitli ruh sağlığı koşulları için potansiyel klinik faydaları yavaş yavaş ortaya koyuyor.

Depresyon

Son araştırmalardan bazıları, ilişkinin tespit edilmesi zor olsa da, depresyonun düşük magnezyum durumu ile ilişkili olduğunu öne sürüyor. Magnezyum eksikliğinin saptanması, standart test serum magnezyum eksikliğinin tüm vakalarında doğru sonuç vermediği için zorluklarla doludur. Magnezyumun çoğu hücrelerin içinde depolanır ve kan seviyelerinin kontrol edilmesi her zaman bireyin magnezyum durumuyla ilişkili değildir. Magnezyum eksikliği ve depresyon üzerine yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi potansiyel bir bağlantı olduğunu düşündürürken, çalışmaların değişkenliği nedeniyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bazı çalışmada hastalara ya magnezyum takviyesi ya da antidepresan ilaç verildi. Deneme: magnezyum takviyesinin ilaç kadar etkili olduğunu ve semptomları üçte birden fazla azalttığını buldu. Fibromiyalji hastaları üzerinde yapılan küçük, ayrı bir çalışmada, magnezyum takviyesinin depresyon belirtilerini üçte birden biraz fazla azalttığı da gösterildi.

Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi

Tedaviye dirençli depresif hastalarda yapılan başka bir küçük deneme, intravenöz magnezyumun yararlı olduğunu buldu. Serum magnezyum seviyeleri arttıkça, depresyon semptomları düzeldi. Halihazırda antidepresan kullanan hastalarda magnezyum ile kombine edilmiş probiyotiklerin uygulandığı ayrı bir pilot deneme şöyle; Hastaların üçte ikisi, sekiz hafta sonra depresif semptomlarda önemli gelişmelerle yanıt verdi. Kesin olmamakla birlikte, bir çalışma, B6 vitamini ile birleştirilmiş magnezyumun “yüksek stresli bireylerde” duygu durum semptomları için tek başına magnezyumdan daha etkili olabileceğini buldu. Burada da Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi ortaya çıkmaktadır.

Daha yeni araştırmalar, magnezyum takviyesi ile depresyonda iyileşmeler önermeyi öne çıkardı. Bu gerçekten çok büyük bir gelişme. Hatta bir çok hastayla yapılan daha büyük denemelerden biri, “Magnezyum yetişkinlerde hafif ve orta şiddette depresyon için etkilidir.”  kısmı öne çıkarıldı.

Endişe

Stres, modern yaşamın düzenli bir bileşeni haline geldi. Bu nedenle, birçok kişi stres ve kaygı ile mücadele eder. Tahminler, dünya çapındaki insanların %15’inden fazlasının yaşamları boyunca bir anksiyete bozukluğu yaşayacağını göstermektedir.

Ve depresyonda olduğu gibi, veriler magnezyumun anksiyete semptomları için yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Ne yazık ki, anksiyete için mevcut veriler, depresyon verilerinden önemli ölçüde daha az sağlamdır. Bazı incelemelerden bir kaçı endişeli bireylerle ilgili yayınlanan sekiz çalışmadan dördünün, yüksek tansiyonu olan hastalarda yapılan iki çalışmadan birinin ve adet öncesi sendromu ile birlikte anksiyete üzerine yapılan yedi çalışmadan dördünün magnezyum tedavisine faydalı tepkiler gösterdiğini buldu. En azından veriler, magnezyum takviyesinin yardımcı olabileceği kaygılı bir grup birey olduğunu gösteriyor.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Magnezyum İlişkisi

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya DEHB’nin de magnezyumla bağlantıları olduğu görülüyor. Yayınlanan araştırmanın yakın tarihli bir incelemesi, düşük magnezyum seviyeleri ile DEHB semptomları arasında potansiyel bir ilişki buldu.

Çocuklarda DEHB ve magnezyum üzerine yapılan ilk çalışmalardan biri, altı aylık bir denemede magnezyum takviyesi yaptı. Çalışmada, magnezyum tedavisi ile hiperaktivite önemli ölçüde azaldı. Başka bir deneme, magnezyumu B6 vitamini ile birleştirdi ve DEHB semptomlarını azaltmak için faydalar buldu.

Daha yakın zamanlarda, beyne daha etkili bir şekilde ulaştığı bilinen bir magnezyum formu olan magnezyum treonat üzerine yapılan bir araştırma, yetişkin DEHB için faydalar buldu. Küçük çalışmada, yetişkinlerin neredeyse yarısı, magnezyum treonat takviyesi ile önemli bir tedavi yanıtı aldı. Yani DEHB için hangi magnezyum? diye sorulursa; magnezyum treonat denilebilir.

İlginç bir şekilde, DEHB için en son magnezyum denemesi, onu D vitamini ile birleştirdi. Sekiz hafta boyunca, DEHB’si olan çocuklar hem duygusal hem de davranış problemlerinde, akran etkileşimlerinde, sosyalleşmede ve toplam zorluklarda önemli gelişmeler kaydetti.

Alzheimer Hastalığı ve Bilişsel Yaşlanma

Alzheimer hastalığı yıkıcı bir hastalıktır. Alzheimer ilerledikçe, kişinin hafızasını ve işlev görme yeteneğini yavaş yavaş yok eder. Ne yazık ki, mevcut ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaz. Bu nedenle, bazı araştırmalar erken tedavi ve korunmaya yöneliyor.

Araştırma henüz emekleme aşamasındayken, magnezyumun demansı önlemeye yardımcı olabileceğine dair öneriler var. Erken araştırmalar, magnezyumun beyin toksinlerini temizlemeye ve beyin iltihabını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir, her ikisi de demansın ilerlemesinde rol oynamaktadır.

Daha da doğrudan, hayvan çalışmaları, magnezyumun Alzheimer hastalığının altta yatan patolojik belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Alzheimer’da, beyin plakları ve düğümleri zamanla birikerek beyin hücrelerini öldürür ve normal beyin fonksiyonlarını bozar. Magnezyum, yeterince yüksek miktarlarda mevcut olduğunda hem plakların hem de düğümlerin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

İnsan araştırmaları sınırlı olsa da, hafif ila orta dereceli demansı olan 15 hastada yapılan açık etiketli bir çalışmada magnezyumun faydaları bulundu. Çalışmada hastalara dört ay boyunca magnezyum treonat verildi. Tedavi boyunca, beyin metabolizması ve genel bilişsel işlev önemli ölçüde iyileşti.

Demansı ve bilişsel gerilemeyi önlemek için magnezyumun faydasını daha iyi anlamak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç duyulurken, ilk temel araştırma umut vericidir. Magnezyum takviyesinin güvenliği ve popülasyondaki yüksek magnezyum eksikliği oranı ile birleştiğinde, magnezyum “beyin ömrünün uzamasına” yardımcı olmak için yararlı bir araç olabilir.

Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi

Magnezyum Eksikliği

Düşük magnezyum, yetersiz olduğunda zayıf antioksidan durum ve düşük seviyeli kronik iltihaplanma ile sonuçlanır. Araştırmalar, yeterli seviyeleri korumanın uzun vadeli sağlıkta önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Hatta bazı araştırmacılar, düşük magnezyumun yaşlanmaya katkıda bulunabileceğini öne sürerek, yeterli magnezyumun “yaşlanma karşıtı etkilere” sahip olabileceğini öne sürdüler.

Bazı popülasyonlarda, bireylerin yarısından daha azının temel magnezyum alım gereksinimlerini yiyeceklerden karşıladığı göz önüne alındığında, magnezyum takviyesi yararlı bir strateji olabilir. Genel olarak, magnezyum takviyesi yapılırken, magnezyum sitrat, magnezyum glisinat ve magnezyum klorür dahil olmak üzere daha iyi emilen formlar kullanılmalıdır.

Beyin sağlığı için, bazı ilk çalışmalar, magnezyum treonatın beyne geçişte daha etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, kesin olarak bilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, magnezyum treonatın diğer formlara göre bazı ek avantajları olabilir.

Depresyon, Beyin ve Ruh Sağlığı İçin Hangi Magnezyum?

Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi için magnezyum treonat iyi bir seçenek olacaktır. Uyku problemleri için magnezyum glisinat’da bir tercih olacaktır. Bunun kombinasyonlarını doktorunuz daha iyi bilir. Bu tür takviyeleri doktor tavsiyesi olmadan kullanmamanızı tavsiye ederiz. Ürün linkleri i

Magnezyumun Ruh Sağlığı İçin Önemi

Magnezyum vücutta sayısız etkileri olan önemli bir mineraldir. Çeşitli mekanizmalar nedeniyle mineral, beyin sağlığını desteklemek ve sürdürmek için de gereklidir. Kanıtlar, bazı zihinsel sağlık koşullarında ve bunamayı önlemeye yardımcı olmak için takviyenin oynayabileceği bir rol oynayabileceğini öne sürmeye başlıyor. Umarım, daha fazla araştırmayla, magnezyumun ruh sağlığı için faydasını daha iyi anlayabiliriz. Ruh sağlığı, anksiyete, depresyon gibi sağlık problemlerinde magnezyum eksikliği mutlaka sorgulanmalıdır.

İlgili Konu Başlıkları:

Referans / Kaynak