Sürekli Araştırıyoruz…

AHCC ve HPV Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Şaşırtıcı Etkisi

AHCC ve HPV

AHCC’nin HPV ve Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Şaşırtıcı Etkisi

Çalışmalar, mantar özü AHCC’nin bağışıklık sağlığına fayda sağlayabileceğini, uygun stres tepkisini desteklemeye yardımcı olabileceğini, karaciğer sağlığını iyileştirebileceğini ve HPV virüsünü (human papillomavirus) negatife çevireceği yöndedir.

 Örnek Ürünler: Ahcc Suplumentleri

AHCC ve HPV - Ahcc'nin hpv üzerindeki olumlu etkileri - Solargezi - Sözlük

AHCC’nin HPV ve Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Şaşırtıcı Etkisi

AHCC’de Negatif Almak Mümkün Mü?

AHCC, bağışıklık sağlığına önemli bir destek sağlayabilir. Ve HVP’yi negatife çevirebilir.

Araştırma

Bir çalışma, kadınlarda yüksek riskli İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonlarını ortadan kaldırmada bağışıklık sistemini desteklemek için AHCC takviyesini test etti. Çalışmaya, iki yıldan uzun süren kalıcı HPV enfeksiyonu teşhisi konan, 30 yaş üstü 50 kadın dahil edildi.

Çalışma, eki altı ay boyunca her gün aç karnına alan AHCC grubunu içeriyordu. Çalışma, AHCC grubundakilerin %64’ünün altı aylık takviyeden sonra HPV-negatif olduğunu, plasebo grubundakilerin ise sadece %10’unun HPV-negatif olduğunu bulmuştur.

AHCC, sadece HPV’ye değil, bir dizi viral enfeksiyona karşı bağışıklık yanıtını iyileştirebilir.

Örneğin, hayvan çalışmaları, AHCC’nin virüsün vücuttan atılmasını artırarak influenzaya karşı bağışıklık tepkisini iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

AHCC ayrıca antibakteriyel özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. Bir in vitro veya test tüpü çalışması, AHCC’yi Pseudomonas aeruginsosa bakterisine karşı kullandı. P. aeruginosa nozokomiyal veya hastane kaynaklı enfeksiyonlarda sık görülen bir bakteridir.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olanlar için, bir P. aeruginosa enfeksiyonu genellikle hafiftir, ancak bağışıklığı zayıf olanlar için bir enfeksiyon çok daha ciddi olabilir.

Çalışma, AHCC’yi P. aeruginosa ile enfekte olmuş hücrelere soktu. Çalışma, AHCC’nin bakterilerin büyüme hızını yavaşlattığını ve hareketliliğini azalttığını gösterdi. AHCC’nin ekzotoksin A salgısını azalttığı da gösterilmiştir.

Araştırmalar, AHCC’nin hem NK hem de T hücrelerinin sayısını aktive ederek ve artırarak bağışıklık sağlığını desteklemeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Mantarların Özünde Bulunan AHCC Nedir?

Mantarların Özünde Bulunan AHCC Nedir - Solargezi - Hpv - Ahcc

Mantar Özü AHCC Nedir?

Mantarların özünde bulunan AHCC, kültürlenmiş Lentinula edodes veya shiitake mantarının standartlaştırılmış bir müstahzarıdır. AHCC, aktif heksoz ilişkili bileşik anlamına gelir. Hatırlarsınız ki Hangi Mantar Takviyesi Ne İşe Yarar?” konu başlığında mantarların özelliklerinden ve işlevselliğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise mantarların içinde bulunan AHCC’den bahsedeceğiz.

Shiitake mantarı, Asya kültürlerinde binlerce yıldır ilaç ve gıda olarak kullanılmaktadır. Aslında, eski Asya kültürlerinde, shiitake mantarının ömrü uzattığı inancından dolayı yaşam iksiri olarak adlandırıldığı düşünülmektedir. Shiitake binlerce yıldır tıbbi bir gıda olduğundan, AHCC mantarın özel bir tanınma gerektirmeyen bir parçası mı?

AHCC Nasıl Yapılır? Hangi Mantardan Üretilir?

AHCC Nasıl Yapılır Hangi Mantardan Üretilir - Solargezi - Sözlük

Mantarlar, shiitake mantarı gibi misel adı verilen kök benzeri yapılara sahiptir. Misel, mantarı toprakta yerinde tutmak için bir çapa görevi görür. Ayrıca mineraller, yiyecek ve su gibi besin maddelerini mantara getirmek gibi önemli bir görevi vardır.

AHCC, shiitake mantarının misellerinin yetiştirilmesi ve alfa ve  beta-glukanlar, amino asitler ve mineraller gibi aktif bileşenlerin çıkarılmasıyla yapılır.

Araştırmalar, AHCC’nin vücut için bazı şaşırtıcı faydaları olduğunu gösteriyor. Bunlar bağışıklık sistemini desteklemeyi, vücudun strese verdiği yanıtı iyileştirmeyi, karaciğer sağlığına fayda sağlamayı ve koruyucu bir ajan olarak hareket etmeyi içerebilir.

AHCC ve Stres İlişkisi

AHCC, sağlıklı bireylerde stres tepkisini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir çift kör, plasebo kontrollü çapraz çalışma, 17 sağlıklı erkek ve kadın katılımcıyı içeriyordu.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı ve bir gruba yedi gün boyunca AHCC almaları söylendi. Bundan sonra herhangi bir müdahalenin yapılmadığı 14 günlük bir süre geçti. Ardından katılımcılardan beş gün boyunca plasebo almaları istendi. Diğer grup aynı çalışma tasarımını tersten izledi.

Gruplar, artan zihinsel stresi içeren bir teste tabi tutuldu. Zihinsel stress yönetimi sırasında AHCC alan grup, sempatik sinir sistemi aktivitesinde bir artış gördü.

Sempatik sinir sistemi, vücudun kaç ya da savaş tepkisinin bir parçasıdır. Vücutta daha fazla oksijen almak için solunum ve kalp atış hızlarını artırmaya yardımcı olur. Bu çalışma, AHCC’nin vücudun zihinsel strese verdiği tepkiyi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Başka bir çalışma, AHCC’nin uzun vadeli stres üzerindeki faydalarına odaklandı. Kısa süreli fiziksel veya zihinsel strese yanıt olarak sempatik sinir sisteminin aktivasyonu bedeni destekleyebilir, ancak uzun süreli stres farklı bir hikayedir. Çalışmalar, uzun süreli stresin yüksek tansiyon, diyabet, düşük dereceli iltihaplanma ve depresyon gibi zararlı etkilerle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Kronik stres, beyin hücrelerinin ölümüne bile neden olabilir, bu da beynin yeniden yapılandırılmasına etkili bir şekilde neden olur.

AHCC, uzun süreli stresin etkisini azaltabilir.

Başka bir çalışma, hafif depresyon ve uzun süreli stres yaşayan yedi katılımcıyı içeriyordu. Bu çalışma, AHCC alırken katılımcıların yorgunluktan çok daha çabuk kurtulduklarını ve uykunun başlatılması ve sürdürülmesinin önemli ölçüde iyileştiğini buldu. Natural Killer (NK) hücre fonksiyonunda da bir artış oldu.

NK hücreleri, virüs hücreleriyle enfekte olmuş vücuttaki hücreleri öldürmeye yardımcı olan bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. NK hücrelerinin sayısında veya işlevinde bir azalma, enfeksiyonların artmasına neden olabilir.

AHCC ve Karaciğer Sağlığı

Karaciğer, insan vücudundaki en büyük katı iç organdır. Karaciğer, ilaçların metabolizmasından safra üretimine ve albümin oluşumuna kadar pek çok farklı işleve sahiptir.

Düzgün işleyen bir karaciğer, yaşam ve sağlık için çok önemlidir. Ne yazık ki, dünya çapında yaklaşık iki milyon insan, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıkları veya karaciğer dokusunda skarlaşma nedeniyle ölmektedir. AHCC, karaciğer fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilir.

Randomize, plasebo kontrollü bir çalışma, alkol alımına bağlı olarak karaciğer enzimlerinde hafif bir yükselme olan katılımcıları içeriyordu. Yüksek karaciğer enzimleri, karaciğer hücrelerinde hasar veya iltihaplanma olabileceğinin belirtileridir. Bu çalışma, AHCC’nin karaciğer fonksiyon testlerine fayda sağlayıp sağlamayacağını görmek için katılımcıları 12 hafta boyunca takip etti.

12 hafta sonra çalışma, plaseboya kıyasla karaciğer enzimi alanin aminotransferazda (ALT) önemli bir düşüş buldu. AHCC grubunda plaseboya kıyasla enflamatuar sitokinlerin veya hücre habercilerinin seviyesinde de belirgin bir azalma oldu.

Başka bir çalışma, karaciğer kanseri teşhisi konan 44 hastayı takip etti. Tüm hastalar çalışma sırasında destekleyici kanser bakımı alıyordu. Çalışma, AHCC takviyesi alanların zihinsel durumlarında, genel sağlıklarında ve normal yaşam aktivitelerine katılma becerilerinde önemli bir iyileşme gördüklerini buldu.

Hayvan çalışmaları ayrıca AHCC’nin genişlemiş bir karaciğeri azaltmaya, karaciğer hücrelerinin dejenerasyonunu azaltmaya ve karaciğerin ilaçları metabolize etme yeteneğini artırmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

AHCC ve Kronik Hastalıklarla Mücadelesi

Vücut, NK hücreleri şeklinde doğal bir kronik hastalıkla mücadele mekanizmasına sahiptir. NK hücreleri, anormal hücreleri öldürmeye, istilacı hücre büyümesini ve çoğalmasını durdurmaya ve tümör hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine hareket etmesini önlemeye yardımcı olur.

AHCC Bağışıklık Sağlığına Etkisi

AHCC'nin sağlığa faydaları neler

Araştırmalar, AHCC’nin, NK hücre proliferasyonunu ve işlevini artırma kabiliyeti nedeniyle güçlü sağlık yararları olabileceğini göstermektedir. AHCC Bağışıklık Sağlığına Etkisi üzerinde önemi büyüktür.

Hayvan çalışmaları, AHCC’nin potansiyel hastalıklarla mücadele özelliklerinin, hücrelerdeki serbest radikal hasarı miktarındaki azalmaya bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Serbest radikal hasarı veya oksidatif stres, tümör oluşumuna katkıda bulunmanın yanı sıra erken yaşlanmaya ve hücre ölümüne yol açabilir.

Bir hayvan çalışması, AHCC’nin oksidatif stresin neden olduğu hasarı azaltarak bağırsak adenomlarının veya poliplerinin sayısını önemli ölçüde azaltabileceğini buldu. Oksidatif stresi azaltmak, hücre fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan yaşlanma karşıtı bir ajan görevi görebilir.

AHCC’yi Nereden Satın Alabilirim?

AHCC ve HPV arasındaki şaşırtıcı bilgi, araştırmalar ve geri bildirimlerden sonra supplumentlere ve mantarlara talep artmıştır.

Etkinliği ispatlanmış ve kullanıcılar tarafından doğrulanmış aynı zamanda öneriler kategorisinde ismi markalaşmış güven veren ürünleri seçmek son derece önemlidir. AHCC’Yi bulabileceğiniz ve satın alabileceğiniz yerlerden birisi de İherb. İherb üzerinden doktor reçetesi vasıtasıyla AHCC ürününü satın alabilirsiniz. Ürünü satın almadan önce, satan kişilerin yorumlarını da okuyarak tatminkarlık sağlayabilirsiniz. Bu ürünleri dünyanın bir çok ülkesinden farklı kullanıcılar ve deneyimciler satın almaktadır. Yorumlar ve geribildirimler size bilgi akışı ve fikir sağlayacaktır.

Bu yazımızda AHCC ve HPV’nin Bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinden ve takviyesinden bahsettik. Genel sağlığa etkisini ve ne işe yaradıklarını kısaca bahsettik. Burada paylaşılanlar tavsiye değeri taşımaz. Resimler temsilidir.

Doktor reçetesi ile yurtdışı bazlı supplumentleri iherb üzerinden getirmek mümkün.

Referans / Kaynak